اقامت انگلستان

ویزای ترانزیت به انگلستان

شرایط عمومی در طول سفرتان (به کشوری دیگر) ممکن است برای عبور از بریتانیا به ویزا نیاز داشته باشید. قبل از درخواست، «لزوم دریافت ویزا»

ویزای انگلستان برای ورزشکاران

ویزای انگلستان برای ورزشکاران شرایط عمومی اگر شرایط زیر را دارید باید برای ویزای ردیف 5 (کارمند قراردادی – هنری و ورزشی) درخواست دهید: به‌عنوان

ویزای ازدواج در انگلستان

ویزای توریستی ازدواج در انگلستان شرایط عمومی اگر شرایط زیر را داشته باشید می‌توانید برای صدور ویزای ازدواج درخواست دهید: قصد دارید در انگلستان ازدواج

ویزای تحصیلی انگلستان

ویزای تحصیلی انگلستان در صورتی که بالای 16 سال هستید و شرایط ذیل را نیز دارید، شما می توانید به منظور تحصیل در بریتانیا برای

ویزای توریستی انگلستان

خط ساحلی خیره کننده ی انگلستان، سواحل و مناطق بکر و سرسبز و دریاچه های درخشان انگلستان باعث شده که این کشور در صدر فهرست

ویزای ورزشکاران

ویزای ورزشکاران چه کارهایی را می توانیم انجام بدهیم نکته اول : شما می توانید برای تیم ملی خود در خاک انگلستان بازی کنید. نکته